Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Rady pedagogiczne i spotkania z rodzicami

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej 

25.08.2020 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 

14.09.2020 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego  

na rok szkolny 2020/2021 

14.09.2020 

Przyjęcie: 

- zmian w Statucie Szkoły 

- Planu Pracy Szkoły z Kalendarzem Imprez na rok szkolny 2020/202 

- Planu Profilaktyczno – Wychowawczego na bieżący rok szkolny 

13.01.2021 

27.01.2021 

Rada klasyfikacyjna 

03.02.2021 

Rada podsumowująca pracę w I półroczu 

12.06.2021 

Rada klasyfikacyjna 

30.06.2020 

Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020/2021 

 

Rady szkoleniowe ( terminy ustala lider WDN) 

Spotkania z rodzicami w ZS w Moryniu 

14.09.2020 

Zebranie ogólne z rodzicami, spotkania klasowe, wybory do Rady Rodziców 

29.10.2020 

Dni otwarte 

10.12.2020 

Zebrania klasowe z rodzicami- powiadomienie o przewidywanych ocenach 

14.01.2021 

04.02.2021 

Wywiadówka - powiadomienie o ocenach uzyskanych w I półroczu  

25.03.2021 

Dzień otwarty szkoły  - spotkania w klasach 

18.05.2021 

Zebranie z rodzicami- powiadomienie o przewidywanych ocenach 

 

Terminy spotkań z rodzicami w  SF w Witnicy: 

  • 15.09. 2020 r. zebranie 

  • 28.10.2020 r. dni otwarte 

  • 09.12. 2020 r. zebranie 

  • 13.01. 2021 r. wywiadówka 

05.01.2021 r. 

  • 24.03.2021 r. dni otwarte 

  • 17.05.2021 r. informacja o ocenach.